Tìm kiếm

Ghost đa cấu hình

LÀM GHOST ĐA CẤU HÌNH

I. NGUYÊN LIỆU

- Bộ Windows sạch, tối ưu hóa Windows

- Chỉ cài những phần mềm nào cần thiết

- Không cài Driver

- Backup trước khi thực hiện

- Phần mềm làm Ghost đa cấu hình

- Bộ Driver tương thích với bản Windows

- Hình nền, Logo

- USB boot hoặc đĩa Hirent boot

II. THỰC HIỆN

- Hoàn chỉnh bản Ghost đa cấu hình Win XP  - Win 7_32Win7_64


Home