Tìm kiếm

Mạng máy tính

PHẦN 2: MẠNG MÁY TÍNH

A. MẠNG MÁY TÍNH

 

[  ]

1. Thiết bị mạng hay gặp

 

 

 

[  ]

2. Dụng cụ thi công hệ thống mạng

 

 

 

[  ]

3. Hướng dẫn bấm đầu cáp mạng

 

 


B. USER - IP MÁY TÍNH

[  ]

1. USER - Phân quyền USER

 

[  ]

2. IP máy tính

 

[  ]

3. Lệnh cơ bản về mạng

 


C. SHARE DỮ LIỆU - SHARE MÁY IN

[  ]

1. Share dữ liệu và máy in trong windows

 


D. REMOTE DESKTOP

[  ]

1. Remote Desktop trong LAN

 

[  ]

2. Remote Desktop qua mạng Internet

 


E. CẤU HÌNH MODEM

[  ]

1. Hướng dẫn cấu hình Modem cáp quang

 

F. QUẢN TRỊ MẠNG VĂN PHÒNG

[  ]

1. Mô hình 1

 

[  ]

2. Mô hình 2

 

G. QUẢN TRỊ MẠNG PHÒNG HỌC

[  ]

1. Cài đặt máy học viên

 

[  ]

2. Cài đặt máy giáo viên

 

[  ]

3. Phần mềm Netop School

 

[  ]

3. Bài tập

 

H. QUẢN TRỊ MẠNG PHÒNG GAMES

[  ]

1. Hướng dẫn cài đặt máy trạm

 

[  ]

2. Hướng dẫn cài đặt máy tính tiền

 

[  ]

3. Cấu hình thông số máy tính tiền

 

[  ]

3. Bài tập

 

I. THỦ THUẬT REGEDIT & GPEDIT POLYCY

[  ]

1. Thủ thuật Regedit

 

[  ]

2. Thủ thuật Gpedit Polycy

 

Home