Tìm kiếm

Xử lý sự cố máy tính

SỬA CHỮA – XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TÍNH

I. NHẬN BIẾT LỖI PHẦN CỨNG

1. Màn hình máy tính

2. Chuột, bàn phím

3. Nguồn máy tính

4. Ổ đĩa cứng, CD Rom

5. Ram

6. CPU

7. Main

8. Hướng dẫn sửa chữa, xử lý các lỗi trên

II. NHẬN BIẾT LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH

1. Không khởi động

2. Thiếu File

3. Khởi động bị lỗi

4. Hướng dẫn sửa chữa, xử lý các lỗi trên

III. NHẬN BIẾT LỖI PHẦN MỀM

1. Không chạy được phần mềm

2. Cài đặt không được phần mềm

3. Virut gây ra

IV. XỬ LÝ MÁY CHẠY CHẬM, TREO MÁY

1. Do phần cứng

2. Do phần mềm

3. Các nguyên nhân khác

V. BẢO TRÌ, VỆ SINH MÁY TÍNH

1. Trình tự vệ sinh máy tính

2. Thao tác

VI. CỨU DỮ LIỆU

1. Nguyên nhân

2. Các trường hợp cứu được dữ liệu

3. Cứu dữ liệu

 

Home