Tìm kiếm

Nghề sửa chữa máy tính và mạng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÓA NGHỀ

     

[   ]

PHẦN I - LẮP RÁP & CÀI ĐẶT

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 2 - MẠNG MÁY TÍNH

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 3 - BOOTROM PHÒNG GAMES

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 4 - GHOST ĐA CẤU HÌNH

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 5 - SỬA CHỮA - XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TÍNH

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 6 - CẤU HÌNH CAMERA QUAN SÁT

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 7 - ĐỒ HỌA ĐA TRUYỀN THÔNG CHO IT

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 8 - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

2020-05-15 14:55

 

 

[   ]

PHẦN 9 - THI CUỐI KHÓA

2020-05-15 14:55

 

 


 

Home